петок, септември 22, 2023
Google search engine
ПочетнаШтип NewsОткриена базилика на локалитетот Пилав Тепе помеѓу Радовиш и Штип
spot_img

Откриена базилика на локалитетот Пилав Тепе помеѓу Радовиш и Штип

На археолошкиот локалитет Пилав Тепе помеѓу Радовиш и Штип е откриена базилика која, како и базиликата откриена на локалитетот Баргала во општина Карбинци датира од 4 до 6 век.

-Се работи за Базилика од ранохристијанскиот период и овој наод ни укажува на фактот дека и на овој дел од Македонија имало ранохристијански објекти, вели д-р Митко Штерјов, директор на Заводот за заштита на спомениците на култура и музеј Штип кој работи на овој проект.

Пилав Тепе на археолошката карта на Македонија е заведен како неолитска и доцноантичка населба од 2 до 4 век од нашата ера, но со најновите истражувања се потврди дека овој локалитет бил населен и во хеленистичкиот период.

-Археолошките истражувања на локалитетот Пилав Тепе ги реализираме во месеците мај и јуни, годинава. Со овие истражувања е потврдено дека објектот кој се наоѓа во секторот Северна Некропола е базилика. Базиликата кој се откри е со откриена должина од 20 метри во насока запад-исток. Од базиликата се откриени два ѕида, односно јужниот и источниот ѕид од јужниот кораб и апсидата на базиликата, појаснува Штерјов.

Најброен движен археолошки материјал на овој локалитет е камената пластика. Фрагментите од камена пластика се од камени мелници, столбови, капители, транзени и олтарна преграда. Како најрепрезентативни археолошки артефакти се два фрагменти од камена пластика со декорација. Едниот фрагмент е со флорална декорација додека другиот фрагмент е со декорација со гројзе што ни укажува дека оваа базилика со својата големина и со својата украсна декорација е репрезентативна.

ПОВРЗАНИ ОБЈАВИ
Google search engine
spot_img
spot_img

ПОСЛЕДНО ОБЈАВЕНИ