За нас

Веб страницата www.vostip.mk постои од 2011 година и има 50 000 фанови на социјалната мрежа Facebook.