сабота, април 13, 2024
spot_img
ПочетнаМакедонијаВладата дала позитивно мислење албанскиот јазик да се најде на полициските униформи 
spot_img

Владата дала позитивно мислење албанскиот јазик да се најде на полициските униформи 

Секретаријатот за законодавство при Владата дал позитивно мислење за употребата на албанскиот јазик на полициските униформи. Документот обезбеден од Алсат се однесува на барањето доставено до Владата на 10 август 2020 година, со кое се бара мислење за употребата на Законот за јазиците во полициските униформи, пренесува Алсат.

Барање бр: 13.1.1-63237/1

Во прилог на актот ви доставуваме Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за униформата и ознаките на униформата на Полицијата и Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за носењето, времето на траење и распределбата на униформата и ознаките на униформата на Полицијата и ве молиме да доставите мислење во однос на нивната содржина.

Одговорот е испратен на 10 август.

Мислење бр: 09-2821/2
Ви укажуваме на потребата истите членови (6, 7, 8 и 9 од Правилникот) да се преработат во смисла на оформување на една табела за секој од членовите во која што ќе бидат наведени сите ознаки чие времетраење се припишува, при што ќе изостане воведната реченица која се однесува на подрачјето на Скопје и општините во кои најмалку 20% од граѓаните зборуваат службен јазик различен од македонскиот јазик. На крајот на реченицата ќе треба да се додадат зборовите „и неговото писмо.

Владата мора да ја усвои уредбата, а истата потоа со одлука на министерот да се вметне во Правилникот за употреба на полициски униформи. Иако позитивното мислење се повикува во Законот за употреба на јазиците, тој не е имплементиран од неговото донесување. Неговите одредби јасно го дефинираат спроведувањето на албанскиот јазик во однос на униформите за спроведување на законот.

Закон за употреба на јазиците, член 8

(3) Униформите на полицијата; пожарникарството; здравството; во Скопје и во општините во кои најмалку 20% од граѓаните зборуваат службен јазик различен од македонскиот јазик се напишани на македонски јазик и неговото кирилско писмо, како и на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните во Република Македонија и неговото писмо.

Речиси четири години по стапувањето во сила на Законот за употреба на јазиците, истиот освен за униформите на шумската полиција не важи за униформите на полицијата, армијата, царината и другите единици на Град Скопје и општини каде Албанците се над 20 отсто.

Извор: Алсат

ПОВРЗАНИ ОБЈАВИ
Google search engine
spot_img
spot_img

ПОСЛЕДНО ОБЈАВЕНИ